Anonymous of Holland            -A Dutchman in Korea-

    Helo welcom 2 my websight

Beauty en de Nerd post 10

Gastcollege nr. 2 door onze grote vriend, de depressieve filosoof, J. Van den Eynde.

Disclaimer:
Alles in dit dagboek is mijn mening op moment van opname, niet vanschrijven. If you're personally offended, don't be, chances are dat ikje gewoon aardig vind maar je een mindere dag had, iedereen heeft zoz'n minpunten.

Dag 20 (9.8.2007)

De finale dus. Ik zal barstensvol van gemengde gevoelens toen ikopstond die dag. Ik was heel enerzijds heel erg blij dat ik de finalegehaald had, anderzijds… Had ik net m’n beste vriend en entertainmentin saaie tijden verloren, en zat ik nu opgezadeld met de drie mensenwaar ik van alle deelnemers het minst met overeenkwam. Het is niet datik écht veel ruzie had met Dieuwke of zo- na een aantal aanvaringenwaren we beide wel wijs genoeg om elkaar zo veel mogelijk te ontwijken,we hadden de hoop op een deftig gesprek dat niet met het spel te makenhad al lang opgeborgen. Ik merk hier en daar dat de mensen dit uitproportie trekken (al is het maar omdat mensen graag bloed zien op forawant LOL VERVELING), bij deze wil ik toch iets rechtzetten:

Ik heb geen hekel aan Dieuwke. Ik vond haar een waardige compagnonin het sociale spel dat ons zover gebracht heeft. Op bepaalde momentenwas ik echt enorm trots op haar, soms zelfs dusdanig dat ik even "hetspel" vergat. Ik vond bijvoorbeeld dat ze het echt ZO goed gedaan hadbij het verdedigen van die foto, dat ik echt zoiets had van whateverhappens next- voor mij heb je dit gewonnen. Jammer genoeg waren we quainteresses, bezigheden… pretty much alles- dag en nacht, water envuur. En ik weet niet… converseren met haar lukte gewoon niet. Ik benervan overtuigd dat dit voor de helft aan mij ligt- ik ben immers zoalszo correct door Matt (EN NIET BART LOL ONDERTITELINGEN) "ne moeilijkemens".

Bij deze Dieuwke: ik heb geen hekel aan je. Ik waardeer je voor wieje bent- al staat dit loodrecht op hoe ik de dingen zie. Ik zou jealdus nooit belachelijk maken.

Maar goed, we wijken af. We zouden dus mekaars hobby gaanpraktiseren. Het begon al goed want de productie had iets speciaalsvoor mij klaargelegd. Nu, meestal ben ik wel blij met cadeaus- MAARNIET ALS HET VAN DE PRODUCTIE KWAM. Het bleek nogal mee te vallen,Dieuwke en ik moesten ons verkleden, in ware LARP style. Dit ismisschien een goed moment om even een paar begrippen uit te leggen inverband met mijn hobby.
– Roleplay: Rollenspel. Mentaal kruip je in de huid van een fictiefkarakter dat je zelf aan de hand van regeltjes gecreëerd hebt. Hierinzitten drie onderverdelingen.
– Computer Games ofte Massive Multiplayer Online RolePlaying Games,MMORPG in het kort. Goede voorbeelden hiervan zijn World of Warcraft,Lord of the Rings Online, Everquest en Ultima Online.
– Table Top Roleplay. De meest abstracte vorm van rollenspel. Despelers spelen rond een tafel (vandaar de naam- duh), één iemand leidthet spel en bedenkt een wereld en het verhaal waarin de spelers zichbewegen.
– LARP ofte Live Action RolePlay. Dit is de meest concrete vorm: jetrekt een kostuum aan (al dan niet zelf gemaakt) en je beweegt jefysiek in de wereld. What you see is what you get. Gevechten wordenuitgespeeld aan de hand van latex wapens; alles wat jij doet, doet jekarakter.
– Re-enactment. Je bewapent je effectief een écht harnas en wapen engaat je vrienden hiermee te lijf- al dan niet historisch geïnspireerdom bijvoorbeeld één of andere veldslag na te spelen. Niet zonderrisico’s. ;-)
– Folklore. Traditioneel gekleed wordt de geschiedenis herbeleefd.Lekker vettig eten en mííg bezopen gaan staat hierbij meestal centraalvoor het volk.
De bedoeling was van te LARPen, het werd dus folklore- met een heelklein beetje re-enactment. Jammer genoeg was Dieuwke ervan overtuigddat die jurk écht lelijk was, en schaamde zich er erg voor- ondanksmijn vele, gemeende pogingen om haar duidelijk te maken dat die jurkecht heel erg mooi was en dat vele LARPsters hierop zouden jaloerszijn. Blijkbaar was het deze aflevering Dieuwke’s beurt om negatief tezijn… ^_~ Eerst stonden we centraal in een valkeniersshow. Prachtigebeesten, echt waar- Ik heb ze dan ook ALLEMAAL op mijn kop gehad. Maarze waren goed afgericht dus er was niet zo heel veel te vrezen. Iig-het was hax. Daarna kwamen er zo van die mííg bezopen wannabetempeliers aangelopen en de productie heeft ze dan maar aangeklampt omeen stukje met mij te spelen. Dat was ook wel episch lollen. Ze haddenvan die fake zwaarden, volledig ongeschikt om mee te sparren. Ik hebdan ook menig zwaard kapotgeslagen- enfin, kapotgeslagen is veel gezegdmaar iig met van die kapjes erin over heel de lijn. En die mannenvonden het nog grappig ook- het was hax. ^_^ Ik had wel een zererechterpols achteraf, alhowel goed getraind. xD Ik moest ook een kleinstukje effectief roleplayen, dat vond Dieuwke toch nog cool. Vooralomdat ik het ter plekke verzon, dit was actually niet staged.

Daarna gingen we dus FITNESSEN, want Dieuwke isfitness-instructrice. Helaas, het werd dan maar step aerobic. Ik faildein het begin nogal blijkbaar, maar het ging nog vrij goed (uiteraardniet interessant genoeg voor de camera, maar soit). Toen maakte ik maarde kapitale blunder om terloops even te vermelden dat steppen opzichniet zoveel verschilt van dansen op elektro- bijtrekpasjes en zo. Bigmistake. Dirk wou per se dat ik het voordeed, omdat hij vond dat we totdan niet echt boeiend materiaal hadden bij mekaar gestept. Ik ging van"Okee, mijn CDs liggen in de auto, beneden in de parkeergarage." Dirkging van "Nee, we zitten redelijk tight qua tijd dus doe nu maar evensnel zo zonder muziek". I mean- lol… 10 MINUTEN PROTESTEREN LATER- deCDs konden in die tijd 3 keer gehaald zijn geweest, produceerde degeluidsman zijn GSM en speelde zo Temple of Love van de Sisters ofMercy. Ik hou wel van de Sisters en ik vond AL BIJ AL dat ik het nogredelijk deed, in een volledig wit kot en toen redelijk deprimerendeDieuwke judging my every move.

Oh, ik zou het bijna vergeten. In de rit daar naartoe waren we aanhet discussiëren over welke muziek we zouden opleggen in de auto. Eenvan de cameramannen had toen het LUMINEUZE idee om te opperen dat hijzo ongeveer de volledige collectie van ANDRE FUCKING HASENS in deandere auto had liggen. EEN UUR EN EEN HALF WERD IK GEMARTELD. En toenik zoiets had van "En nu is het genoeg, nu gaat mijn muziek op!" gingDieuwke "Lol nee, jouw muziek is like kut." Ik krijg nog steedstwitches als ik eraan terugdenk. xD

Een douche en een limorit met champagne later, kwamen we aan in éénof ander 5-sterrenhotel in Antwerpen. Na deskundig onderzoek van devering van de bedden, de minibar (en Sarah’s haxe Wodka-Orange) én PAYTV uiteraard, keurde ik ons Penthouse goed. Het was hax. En toen kwamdus de reünie met sommige van onze vrienden en/of familie. Hier wil iktrouwens ook nog even een side note over kwijt. We moesten voor hetprogramma een lijstje met vrienden/vriendinnen opgeven en huntelefoonnummers, die eventueel konden gecontacteerd worden. Ik hadenkel mijn beste vriend Wannes opgegeven, omdat ik niet echt zin ommensen daarmee lastig te vallen. Nu, ik ging dus op de voorlaatste dagnaar Sander denk ik, zo van "We weten allemaal dat het morgen ofovermorgen reünie is en ik heb maar 1 iemand opgegeven, en zelfs die isnog redelijk twijfelachtig want die werkt nogal veel en onregelmatig.Waarop ik als antwoord kreeg van "Ja, ge moet u daar geen zorgen overmaken, we laten u wel iets weten mochten we extra informatie nodighebben." Uiteraard liet niemand iets weten, en hebben ze echt ongeveergans mijn kennissenkring hiermee lastig gevallen, en dan nog liefst opde meest onmogelijke tijdstippen. LOLEYEWORKSORGANISATIE. XD

De reünie was héél erg hax. Eén van mijn quotejes ginder was het tepas en te onpas gebruiken van – op zijn Antwaarps – MAAAAAAF, hetgeenRicha
rd onder andere in zijn Vlaamsiseringsproces overgenomen had. EnDieuwke vond dat maar redelijk stom. Nu het eerste wat ze hoorde toenPan (aka Pieter-Jan, één van mijn drie werkgevers) in dat hotelbinnenkwam was MAAAAAAF. Dat was wel lol. Ik was echt blij met mijnbezoek, we hebben echt hard gelachen. Misschien ze even voorstellen:Pan en Matt- werkgevers in den Outpost; Ellen- vrouw van Matt; en Roelen Pascal- goeie maten en fellow gamers. Dieuwke’s familie was ook welhax, vooral omdat ze niet zoals haar waren. xD Lekker rustig, quasiplattelands- echt toffe mensen. Er werd lekker gezopen, het was immersGRATIS, en dus nog harder gelachen.

Jeroen en Selène gingen pokerspelen in MIJN OUTPOST. Dat zoog dusnegerpieten, want daardoor kon ik niet naar daar en moesten wij dusbijgevolg naar lolBouillon. En verder gingen ze dus dansen. Met NEGERS.Dan vond ik mijn hobby toch cooler. ^_~ Maar in ieder geval tochreclame, wat één van de hoofdredenen was waarom ik deelnam. xD

Dag 21 (10.8.2007)

We overnachtten in ons hotel en bereidden ons voor op de finale. Alsrealist had ik echt niet veel goeie hoop. Het gaat gewoon mis op jemoet elkaar kennen en tja, we praatten gewoon niet. Bij deze wil iktoch even zeggen dat ik tot de finale heel erg tevreden was over mijnprestatie- op die van Dieuwke ook trouwens. Ik ben er best wel fier opdat we met slechts één proef gewonnen te hebben tot aan onze eerstenominatie not even close bij een nominatie waren. Het spel was in deeerste plaats een persoonlijk psycho-sociaal experiment en ik denk datik daarin echt wel geslaagd ben.

De finaleproef zelf ga ik niet te veel woorden aan vuil
maken, debeelden spreken voor zichzelf. Jammer genoeg moet
ik weer constaterendat Jeroen en Selène hun vragen EEN STUK gemakkelijker waren. "Vrouwenhebben nood aan drama" was ongeveer Jeroen zijn lijfspreuk en dieafspraak van sigaretten vs diëeten (aan dewelke consistent door beidepartijen consistent gezondigd werd, mind you), was bij IEDEREEN gekend.Dat ding van die massage dat Dieuwke blijkbaar DAG 2 had gezegd was ikecht vergeten. Nevertheless was het nog verbazingwekkend close…

Ten opzichte van ons waren Selène en Jeroen definately de verdiendewinnaars. Dat neemt niet weg dat ik het hen na hun gedrag de laastepaar dagen absoluut niet gunde. Ik had er echt veel liever gestaan metRichard en Debby. Waarschijnlijk hadden we dan ook in alle redelijkheidkunnen "splitten" zoals dat dan heet- Jeroen en Selène kon ik ditimmers niet voorstellen. Ik viel nog liever dood, en ze gingen het tochal sowieso niet aanvaarden.

Nu goed, dat was het dan dames en heren. Ik was niet echtteleurgesteld dat ik verloren had, ik had de bui al lang zien hangen,maar het "piekte" wel van nog maar eens de overwinningskreten aan deandere kant te zien. Na nog snel een interviewke gedaan te hebben hadik het echt gehad, en ben ik tezamen met een haxe visagiste (Dank u!)naar Gent gereden.

Enkele side notes bij de aflevering die mij nog bij gebleven zijn:

* lol, ineens ben ik echt terug tof in beeld- en uberveel tov van deanderen. "Poezen, het favoriete dier van alle mannen" ^____^ Wist echtniet meer dat ik dat gezegd had, ik ging kapot.

* Jesus Christus, ik hoop dat het beeld van Michelin-Jeroen NOOIT meer hoef te zien…

* Toen ik in Gent aankwam, ongeveer om 4 uur ‘s nachts, startte ikonmiddelijk World of Warcraft op, en het boeide niet. Dat was weird,als je rekent dat ik dat spel gemiddeld 8 uur per dag speelde…

29 comments on “Beauty en de Nerd post 10

 1. Jelle
  8 November 2007

  Mja, naar ik gehoord heb valt deze aflevering wat beter mij, vanuit mijn pov dan. Nu maar duimen dat ik iets blogwaardig kan fabriceren.

  Also: Subtiel, Richard.

 2. solange
  8 November 2007

  Ik vond de finale vrij kut voor een finale.Het was een beetje boring aant eind zo van uuhhhhh nu gaan we like 5 vragen stellen en dan zien we wel wie der wint -.- Mjah het gothic dansje vonk wel hip van je jelle ^^
  En ik begon wel een beetje te kwijlen toen dat wijf “NEW YORK” zei :p
  OMFG ik lag egt in een deuk met dat gedoe over die bloesjes bij Jensen xD Hoeveel bloesjes heb je dan? Jah 3,een bordeaux rode een (week niet meer) en deze die ik aan heb :p

 3. Ghislaine
  8 November 2007

  Lol. Subtiel verhaal weer Richard^^
  Overigens moet ik jouw verhalen eigenlijk echt kijken náást batn, want vaak snap ik de helft van die sidenotes niet..

  x

 4. Merel
  8 November 2007

  Nou. Voor Richards doen was dat redelijk subtiel. (Of gaat het hier niet om de massage die Ghislaine Jelle vastwel gaat geven-opmerking?)

  Volgende week reunie? En dan.. Geen beauty en de nerd meer? =(

 5. Jelle
  8 November 2007

  Meh, er zijn genoeg andere dingen om op te zeiken, toch? ^_^ Fuck ik ben moe, maar ik ga toch proberen van vanavond nog te reporten.

  Also: ik hoop dat ze van de reünie veel van ons episch kapotgaan uitzenden. Dat was episch winnen. Ik lol nog steeds als ik d’r aan terugdenk. ^_^

 6. Jelle
  8 November 2007

  Ik zit hier even de stream te bekijken en het is wel lollen. ^_^

 7. Valkyrie
  9 November 2007

  Kan ik die nieuwe Jensen aflevering ergens terugvinden op internet? Of is die er nog niet? Het is nogal verwarrend voor iemand die niet mee is met de Nederlandse tv programma’s…

  Ik hoop dat de Belgische Project Runway er ook komt. Dat zou moeten cool zijn. Was één van mijn lievelingstvprogramma’s.
  Zo leuk dat er in Nederland zoveel programma’s online gezet worden. Nu kan ik al de Project Catwalks bekijken. Joepidoe!

 8. isw
  9 November 2007

  de hax gewoon.

 9. Ellen
  9 November 2007

  Gisteren voor de eerste keer naar Beauty & de Nerd gekeken en ik vond het eigenlijk nog een fijn programma (leuk als ge da pas beseft als de finale al gespeeld wordt). Anyway, spijtig da ge ni gewonnen hebt Jelle, maar ge hebt alleszins voor de meest amusante momenten uit de aflevering van gisteren gezorgd.
  Temple of love vind ik trouwens een super lieke. Ge luistert soms ook ni naar VNV Nation?

 10. Jelle
  9 November 2007

  Dat is toevallig mijn favoriete groep ja. ^_^ Tezamen met Nightwish (de oude) aan de metalkant. Ik neig hoe langer hoe meer over naar het elektronische however.

 11. The Fluff
  10 November 2007

  He’s coming to the dark side!
  (mind you, ik kan van sommige metalen ook zwaar genieten tho ;))

 12. Ellen
  11 November 2007

  Ik luister eigenlijk toch vooral naar metal en punk, maar ik vind persoonlijk ook dat VNV Nation geweldig fijne muziek maakt. Ik had zo het gevoel da ge die graag zou horen en het blijkt nog te kloppen ook =)
  Nightwish staat ook vrij hoog in mijn lijstje van favorieten, ik heb mijn ticket voor hun optreden in maart al. Het zal wel ni helemaal hetzelfde meer zijn, maar ik ben toch wel benieuwd naar de nieuwe zangeres.

 13. Maca
  11 November 2007

  EEN IK BEN DRONKEEEEN

 14. Harry d. Busdriver
  11 November 2007

  GOED GEDAAN MACA
  IK OP T MOEMENT OOOOOOOOOOOOOOOK
  (waarom ben je anders om 6 uur sochtends nog wakker ><)
  Btw: http://www.vtm.be/asx/index.php?/beautyenthenerd/seizoen2/reunie
  Deze shit wint.
  Hard!

 15. Maca
  11 November 2007

  6 uur dronken? _O_ (Die respect dinges smiley)..

  Kroegen hier gaan om 2 uur dicht. fail.

  Trouwens, wat een TYFUS stem heeft die interviewer.

 16. Jelle
  11 November 2007

  LEKKER MAN. BEHAARDE VROUWENNN.

 17. Maca
  11 November 2007

  Marie-Claire kwam erg… nuchter over, btw.

 18. Harry d. Busdriver
  11 November 2007

  Ik was ZUIPEN BIJ KOEN dus niet in de kroeg.
  Zuipen en Gears of War spelen tot 5 uur en dan tot 6 uur fucking TERUGFIETSEN in een storm ><

  En Marie-Claire was AFSCHUWELIJK die avond! Maar dat zullen jullie volgende week wel lezen, want ookal wordt het hier niet uitgezonden, als 't in België is geshowd wordt het hier gepost hoor.

 19. Maca
  11 November 2007

  Oja, Zuipen bij koen, doe ik ook graag.

  Maar, vziw word het ook in NL uitgezonden.. er komt iig volgende week nog een aflevering..? Mocht dat niet zo zijn, neem het ff op en plemp het op het http://www..

 20. Harry d. Busdriver
  11 November 2007

  Ik zie volgende week geen aflevering in de tv-gids staan, dus ik heb GEEN IDEE hoe de neuk ze dat gaan willen doen met de reünie. Ik gók op kerst ofzo..
  Maarja, hopelijk neemt brammeke ‘t op voor ons nederlanders zodat we ‘t wat eerder kunnen kijken.

 21. ward
  13 November 2007

  Hey Jelle

  Een oude schoolmaat groet. Ge waart alleszins de coolste van heel die nest monkeys…
  groeten, ward

 22. Jelle
  13 November 2007

  Vermeiren?

 23. ward
  15 November 2007

  jep, de vermeiren

  als ge goesting hebt moogt ge altijd eens een kijkje nemen op onze site….
  en even stemmen voor de afrekening….

  groeten

 24. Jelle
  15 November 2007

  ^_^ Proficiat alleszins. Ik heb zo (wat ist?) een jaar of 2 geleden die competitie op TMF/JIM (?) toevallig opgevangen. Altijd leuk om oude bekenden terug te zien die goe bezig zijn. ^_^ Nu ja, bij mij was dat waarschijnlijk iets minder het geval. :p Als ik heel eerlijk ben vond ik het eerste nummer beter tbh. Ik zal het even linken dan kan de rest ook eens luisteren. ^_^

  http://www.myspace.com/tripolimusic

 25. Jelle
  15 November 2007

  Dit vind ik dus het beste. Coole clip ook. ^_^

 26. Hans
  16 January 2008

  Bedankt Jelle voor het stukje! Het mooiste moment vond ik echt dat jij en Dieuwke tijdens die Beachparty het weer goed maakte. Ik vond het alleen jammer dat wat je zelf het gezegd “de klootzak uithing”, om mensen tegen overelkaar te zetten.

  Maar verder blijf ik neutraal.. ik er niet bij was. Verder vind ik wel erg knap dat jullie in de finale waren gekomen! Ondanks de verschillen is dat echt een top prestatie. Ik vond de laatste aflevering echt mooi, dat LARPen was echt heel tof. Die Knight’s Templars waren best grappig, “Tol betalen of ga strijden. Hier heb je een zwaardje” =P

  Het fitnes vond ik niet echt geweldig, maar ik vind fitnes echt heel saai… Jullie laatste nacht was ook leuk, en ik hoop dat je je ware snel zal vinden. Als misschien heb je die al gevonden.

  De finale hadden jullie erg goed gespeeld. Je moet het maar net weten.
  Leuk dat jullie allemaal mee hebben gedaan aan BetN! Ik heb er echt van genoten en zal het zeker nog eens kijken!

 27. Jelle
  16 January 2008

  Is graag gedaan. En het was niet jammer, want lol niet waar. ^^

 28. Marsha
  18 February 2008

  Hee Jelle, Zou je me misschien op msn willen toevoegen? ^^
  Groeten Marsha

 29. marsha
  20 February 2008

  Als je wil.. Marshadraaijer@hotmail.com

  Haha. Ik zie nu telkens die afleveringen weer op tv verschijnen.
  Ik heb ze eerst allemaal gemist.
  Best wel leuk om zoiets een x te gaan doen toch ? ^^

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 8 November 2007 by in Beauty & The Geek.

For e-mail updates!

Join 70 other followers

Forgotten Tomes

Statistics

 • 26,491 Minds Expanded

Instagram

Korean food comes in many shapes and sizes, but one of the most famous and well liked among tourists must be the humble #Bibimbap.
Usually not much more than a bowl of rice into which you mix (bibida in Korean) various vegetables, topped off with some spicy gochujang, bibimbap is a staple food that can be found almost anywhere and at very reasonable prices.

There's also quite a few traditionally styled restaurants such as the one in the picture that serve a bit more 'up-scale' versions that resemble the food royalty used to eat many centuries ago.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
══════════════════════
#Seoul #Korea #SouthKorea #Seoul_Korea #SeoulKorea #Namsan #MongmyeokSanbang #Restaurant #KoreanRestaurant #Gochujang #Traditional #Food #Foodstagram #Koreanfood #Hanok
#서울 #남산 #목멱산방 #비빔밥 #고추장 #밥 #먹스타그램 #푸드그램 #전통 #한옥 #맛집 #남산맛집 You couldn't tell from this picture, but spring has suddenly been unleashed in Korea! We went from actual snow not much more than a week ago to 6° and now 22° today.

Originally, Koreans were always very proud of their '사계절' - 4 seasons. In the past few years though, fall and spring have been reduced to mere weeks as golden brown leaves freeze off the trees in 'fall' and cherry blossoms bloom in tropic temperatures in 'spring'.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
══════════════════════
#Korea #SouthKorea #Goyang #Spring #Seasons #4seasons #fall #landscape #traintracks #tracks
#4계절 #계절 #봄 #가을 #고양 #선로 대한민국 만세!
Today is a holiday in Korea; the remembrance of the March 1st movement, which marked the beginning of the Korean people standing up to their Japanese oppressors in the early 20th century.

Unfortunately, instead of celebrating this important day in Korea's history, some people use it as an excuse to push their pro-박근혜 agenda. Former president Park Geun-Hye has been incarcerated for months now while on trial on 18 charges, including bribery, coercion, abuse of power and the leakage of government secrets during her ill-fated presidency. In spite of the overwhelming evidence against her, there are still some (almost exclusively senior) citizens who believe she should be reinstated as the legal president of Korea.

In spite of the fact that I don't agree with their politics, seeing everyone singing and waving the 태극기 together did make me feel good, although being one of the only foreigners in a crowd of riled up Koreans also reminded me that I'll never truly be part of their society.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
══════════════════════
#Seoul #Korea #SouthKorea #Seoul_Korea #March #Demonstration #Rally #Parade #Politics #Flag #Gwanghwamun #Taegukgi #Japan #Occupation #Independence #gyeongbokgung
#Optocht #ZuidKorea #Demonstratie
#서울 #삼일 #삼일절 #광화문 #태극기 #대한민국 #만세 #대한민국만세 #삼일운동 #3월1일 #경복궁 More pictures from the Line store in Itaewon. I love it when a brand sets up something as elaborate as this; I can't stop myself from wanting to take pictures. 
These are also the first post-LASEK pictures I'm in! It is extremely strange to see myself in pictures without glasses, and I still feel kind of 'naked' when I go out without them, but it's already something I know I'll never regret!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
══════════════════════
#Seoul #Korea #SouthKorea #Seoul_Korea #Itaewon #Line #LineMessenger #LineStore #LineKorea #LineFriends #LineFriendsStore #LineFriendsItaewon #Store #Cute #Bear #Plush #Dollhouse #Emoticon #Emoji
#서울 #이태원 #라인 #라인프렌즈 #라인프렌즈스토어 #라인프렌즈샵 #라인프렌즈이태원 #외국인 #네덜란드 One of the many things I love about Korea is that it has way more 'themed stores' than my own country. For some reason, some companies or brands such as Ghibli, Gundam, Kakao or, as in these pictures, Line, decide to spend millions creating beautiful flagship locations that feel like a mix of an exhibition space and a regular store.

This was the first time I visited the Line store in Itaewon since I'm not very interested in either Line nor Itaewon, but it was definitely a really cute sight to behold.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
══════════════════════
#Korea #SouthKorea #Seoul #Seoul_Korea #Line #Kakao #LineFriends #LineStore #Store #Shop #Shops #Stores #Brand #Messenger #LineMessenger #Itaewon #LineFriendsItaewon
#서울 #이태원 #라인 #라인프렌즈 #카카오 #가게 #스토어 #라인스토어 #브랜드 A Gangnam view from the offices of my eye clinic, which is incidentally the reason I haven't posted anything in a while; I've been "busy" recovering from LASEK!

If you're interested in the process of getting vision correction surgery in Korea, check out my latest blog post. There's a link in my bio, or you can Google 'Anonymous of Holland'.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
══════════════════════
#Korea #SouthKorea #Seoul #Seoul_Korea #Gangnam #Sinnonhyeon #BGNEyeClinic #BGN #Eyeclinic #LASEK #LASIK #SMILE #Laservisioncorrection #Visioncorrection #Cityscape #City #Skyline #Simcity #visit_korea #ig_korea
#밝은눈안과 #강남 #신논현 #서울 #대한민국 #라섹 #라식 #스마일 #도시 #도시경관
%d bloggers like this: